ZDARMA POSKYTUJEME ZÁSYPOVÝ MATERIÁL - k obsypu kanalizace a kabeláže, vyrovnání podkladních vrstev.

NAŠE SLUŽBY

ZERS spol. s r.o.

Společnost ZERS spol. s r.o. byla založena v roce 1998. Od počátku svého působení se zabývala činnostmi souvisejícími se zemědělskou výrobou a životním prostředím. Koncem roku 2006 vybudovala zařízení pro svoz a využití recyklovatelných odpadů-RECYKLAČNÍ CENTRUM KUTNÁ HORA. Recyklační centrum Kutná Hora je ekologické zařízení se specializaci na kompostování biologický rozložitelných odpadů a recyklaci stavebních odpadů.

Neméně podstatné jsou služby v autodopravě ve které společnost ZERS nabízí přistavení kontejnerů a odvozů odpadů (stavební odpady, objemné a komunální, bioodpady) dále nabízí dopravu sypkých materiálu (písky, zeminy, štěrky, recykláty apod.)

Co se týče recyklace stavebních odpadů můžeme nabídnou našim zákazníkům uložení stavebních odpadů přímo na naší deponii, kde dochází k recyklaci pomocí mobilního drtiče a třídiče nebo recyklaci stavebních odpadů přímo na stavbách zákazníků.

Pro původce biologicky rozložitelných odpadů nabízíme uložení bioodpadu na vlastní kompostárně. Z bioodpadů vyrábíme organické hnojivo kompost s uplatněním pro zemědělské využití. Dále provádíme službu drcení biomasy pomocí rychloběžného mobilní drtiče WILLIBALD EP 5500 SHARK.

V posledních letech se společnost ZERS vrací k zemědělským činnostem, kde nabízí zemědělské služby v oblasti přepravy a aplikace kejdy nebo digestátu, dopravu a aplikaci organických hnojiv - kompostů, hnojů a drcení, vakování a konzervace krmiv.